موسسه آموزش عالی غياث الدين جمشيد کاشانی

هيئت امنا

  • هیئت امنا عالی ترین رکن انجمن است که وظیفه تعیین سیاست ها و خط و مش انجمن را عهده دار است و برحسن انجام امور انجمن نظارت می کند .
  • هیئت امنا متشکل از 30 تن از فارغ التحصلان موسسه است .
  • دوره عضویت در هیئت امنا 3 سال است .
  • 20 نفر از اعضای هیات امنا در مجمع عمومی توسط فارغ التحصیلان انتخاب خواهند شد.
  • 10 نفر دیگر از اعضاء هیات امنا در مجمع عمومی توسط رئیس موسسه تعیین میگردند.
  • ریاست عالیه هیات امنا با رئیس موسسه است .

مشترک خبرنامه شوید

 غیاث الدین جمشید کاشانی

دانشگاه غياث الدين جمشيد کاشانی در سال 1385 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی در شهرستان آبیک تاسیس شد.

بنیانگذاران این دانشگاه عمدتا جمعی از استادان برجسته رشته‌های مهندسی و علوم از دانشگاه صنعتی شریف هستند که اهداف اصلی موسسه را توسعه دانش و فرهنگ، مشارکت در تربیت نیروی انسانی ماهر و کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در نظر گرفته‌‌اند.

تماس با ما

آدرس : آبیک - شهرک دانشگاهی اندیشه-بلوار دانش - دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

تلفن ها : 15-32898511-028

028-32884090